ANALELE LICEULUI „VASILE CONTA”
TÂRGU-NEAMȚ, SERIA ISTORIE

SERIA ISTORIE Nr. 1/2019

Editorial office: Târgu-Neamț, str. Slt. Radu Teoharie, no. 3

e-mail: analelvcistorie@gmail.com Website: www.revistadeistorielvc.ro Journal data: ISSN (print): 2668-6317 ISSN-L: 2668-631

Year of publication:

2019

Frequency:

biannual (June, December)

Publication type:

scientific / academic

Editor-in-Chief:

Prof. PhD. Student Bălan Emanuel

Editor-in-Chief: Prof. PhD. Student Bălan Emanuel
Editors: prof. PhD. Student Elena PREDA, phd.student Valentin Ioan, prof. Marius-Emanuel SANDU
Editorial secretaries: cpt. phd. student Marcel IOAN, prof. phd. student Emanuel BALAN
Editing: : prof. PhD. Student Bălan Emanuel
Reviser prof. Oana STOICA,  prof, Nicoleta LIPAN, prof. Mihaela PAVĂL
Graphics and Cover: prof. Radu-Mihai PINTILIE, computer scientist Ionela-Diana COZMA
Translative editors: limba franceză / limba engleză: prof. dr. Valentin-Cezar Teodorescu
Responsabil promovare: prof. drd. Traian ANTON

Conf. univ. dr. hab. Florin PINTESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Col(r) dr. Tiberiu TĂNASE, secretar Divizia Istoria Științei, Academia Română
Cercetător științific III dr. Mircea Gheorghe ABRUDAN, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca
Conf.univ.dr. Virginia POPOVIĆ, Universitatea Novi Sad, Serbia
Conf.univ.dr. Mircea MARAN, Școala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț, Serbia
Prof. dr. Daniel DIEACONU, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Regională al Universităţii din Bucureşti
Prof. Mihaela CHELARU, șef serviciu Arhivele Naționale Bacău
Comandor (ret) Gheorgeh VARTIC, Comisia Română de Istorie Militară Regională al Universităţii din Bucureşti
Asist. univ. dr. Ioan FĂRMUȘ, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava

HISTORY MAGAZINE

The journal will be open to historical studies covering all its periods, presentation of sources, but does not exclude studies of archeology or special sciences of history.

TOP
en_GBEnglish