ANALELE LICEULUI „VASILE CONTA”
TÂRGU-NEAMȚ, SERIA ISTORIE

SERIA ISTORIE Nr. 1/2019

Redacția: Târgu-Neamț, str. Slt. Radu Teoharie, nr. 3

e-mail: analelvcistorie@gmail.com Pagina web: www.revistadeistorielvc.ro Date despre revistă: ISSN (print): 2668-6317 ISSN-L: 2668-6317

Anul apariției:

2019

Periodicitatea:

bianuala (iunie, decembrie)

Tipul publicației:

științifică/academică

Editor șef:

prof. drd. Bălan Emanuel

Editor șef: prof. dr. Emanuel BĂLAN,
Editori: prof. drd. Elena PREDA, dr. Valentin IOAN, prof. Marius- Emanuel SANDU
Secretari de redacție: mr. drd. Marcel IOAN, prof. dr. Emanuel BĂLAN
Tehnoredactare: prof. dr. Emanuel BĂLAN
Corectura: prof. Oana STOICA,  prof, Nicoleta LIPAN, prof. Mihaela PAVĂL
Grafică și Copertă: prof. Radu-Mihail PINTILIE, informatician Ionela Diana COZMA
Traducere: limba franceză / limba engleză: prof. dr. Valentin-Cezar Teodorescu
Responsabil promovare: prof. drd. Traian ANTON

Prof. univ. dr. hab. Florin PINTESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Col(r) dr. Tiberiu TĂNASE, secretar Divizia Istoria Științei, Academia Română
Cercetător științific III dr. Mircea Gheorghe ABRUDAN, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca
Conf.univ.dr. Virginia POPOVIĆ, Universitatea Novi Sad, Serbia
Conf.univ.dr. Mircea MARAN, Școala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț, Serbia
Prof. dr. Daniel DIEACONU, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Regională al Universităţii din Bucureşti
Prof. Mihaela CHELARU, șef serviciu Arhivele Naționale Bacău
Comandor (ret) Gheorgeh VARTIC, Comisia Română de Istorie Militară Regională al Universităţii din Bucureşti
Lect. univ. dr. Ioan FĂRMUȘ, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava

REVISTA DE ISTORIE

Revista va fi deschisă studiilor istorice care curprind toate perioadele acesteia, prezentării surselor, dar nu exclude studiile de arheologie sau ale științelor speciale ale istoriei.

TOP
ro_RORomanian